En horribel berättelse...

Stockholm 2014. Jan´s egen berättelse. Jan blåste på gränsen, frikänd i evidenzern, men vilken cirkus!

Jan´s mail till KBV:

Hej Kenneth, tänkte att du som chef kan förklara proceduren med stickkontroller gällande den nya 0,2p lagen. 
Jag stoppades i fredags vid Hornstulls strand av C Rogsberg med kollegor och blåste positivt.

På fråga, svarade jag rakt 2 öl och hade inga avsikter att varken försvåra eller fördröja Ert arbete.

Då inträffar det att jag omgående inte tillåts lämna Er båt. Båten bogseras till kaj och jag ges varken möjlighet att bistå förtöjning eller stänga av motor. Ej heller bistår KBV med det sistnämnda. Min familj ombord blir samtliga avkrävda legitimation (3personer)

När min sambo nekar tillgänglighet av densamme så ställer sig C Rogsberg och avfotograferar personerna på min båt. Jag nekas möjligheten att ta med mig något att dricka innan prov med Evidizern, då detta kan förstöra BEVIS. Jag blåser 54 minuter efteråt 0,04 mg/l. När jag då frågar varför jag inte ens tillfrågats vilken öl och av vilken storlek jag druckit får jag till svars  ”Att om jag står och talar med hela handen så får jag ta en TAXI tillbaks till båten”

Varför tillämpas inte lite sans i arbetet från KVB:s sida. Om personen i fråga i övrigt hantera båten väl, är städad och just skall lägga till för natten, varför inte tillåta att man sköljer munnen och blåser en andra gång för att vara på den säkra sidan. Enligt Er utrustning skall jag ha förbränt 0,12p på 54 minuter, kanske troligt men då skulle mitt positiva prov vara exakt 0,2.

Vart lagras C Rosbergs foton?, vad jag kunde se på skalet av mobilen så var det INTE en tjänstemobil.

Varför visar KVB:s personal sådan nitiskhet att de till och med upplyser om att ”personerna på min båt just bevittnat ett brott på vilket kan följa 2 års fängelse” och därför är vittnen och skall identifieras som sådana med LEG-kontroll?? När det är uppenbart att jag var långt ifrån gränsen för vad som kallas grovt sjöfylleri. Vore det inte bättre att kanske skapa lite känsla av att göra nytta, och tvärt emot vad lagen säger att Ni har befogenhet för, och inrikta sig på de som kör för fort, hanterar båten på ej sjömannamässigt sätt eller glider omkring på nätter utan lanternor. Känner mig djupt besviken på Ert agerande, genomförande och nitiskhet.

OK jag hade mellan kl 16:45 och 19:15 förtärt 2 pilsner men tycker ändå en ursäktande ton vore på sin plats.

Syftet med vår resa som företogs fredagen den 4/7 var att för hela familjen åka in till stan och avnjuta en gemensam middag med anledning av att en av mina söner på söndag skall åka till Cypern och jobba i 6 månader. Vädret var vackert och vinden kav lugn. Farten 7 knop. Vi stoppades 100m från kaj och upplyste Er även om detta att där var vår natthamn. Detta besvaras med ”Vi gör bara vårt jobb”.
På regeringens uppdrag bidrar Ni till att nykriminalisera och störa en stor grupp människor och utförs det utan undantag eller egna beslut är det sorgligt. 

Tacksam för utförligt skriftligt svar om Era rutiner samt behov av fotografering…..

SVAR FRÅN KBV:

Hej Jan.
Har tagit del av den kritik du riktar till oss rörande ett ingripande vid Hornstulls strand. Jag ska förklara ingripandet som du ställer en del frågor kring. Anledningen till att man inte tar hänsyn till din uppgift om att du druckit två öl är en korrekt åtgärd av tjänstemännen. Vid stickprovskontroller ska man inte göra en primär bedömning över om det är lämpligt att utföra sållningsprov på de man stoppar. Om man skulle  göra en sådan avvägning i varje enskilt fall skulle syftet med lagstiftningen bli direkt felaktig.

Själva hanteringen kring förtöjning mm. kan förklaras med att man vill ha god uppsyn över den man misstänker för ett brott. När man påträffar någon som är misstänkt för ett sjöfylleribrott, måste man förhindra möjligheten för den misstänkte till något som kallas ”eftersupning”, vilket innebär att man som misstänkt då kan hävda att man fått möjlighet till att dricka efter det att man stoppats. Så det är en normal metod för att förhindra ett vanligt förekommande beteende.

Tjänstemännens bedömning om att inte tillåta dig att ta med dig något att dricka som du kunde inta innan bevisprovet genomfördes är också korrekt. Om man tillåter detta skulle det bli mycket svårt att driva processen då den misstänkte enkelt skulle kunna påstå att det var alkohol i den medhavda drycken, som då intagits efter det att man stoppats.

För att kunna säkerställa någons identitet händer det att Kustbevakningen använder kamera. Sådana foton blir normalt allmän handling och diarieförs hos Kustbevakningen som en del av utredningen. Eftersom du som framförde fartyget i detta fall lämnat legitimation har fotona bedömts ha tillfällig betydelse och de har efter händelsen bedömts kunna gallras. De är alltså raderade och finns inte längre kvar hos Kustbevakningen. Jag har också personligen kontrollerat att det var en tjänstemobiltelefon som användes. I de fall då legitimeringen är bristfällig eller ibland saknas helt, är det direkt nödvändigt att kunna jämföra med passbilder innan man lämnar platsen för att ha en säker identitet på den person som tjänstemännen har framför sig. 

Då det gäller Rogsbergs uppträdande som du lyfter fram i ditt mejl, kan jag bara att han är en person som är känd för sitt lugn, sitt professionella yrkesutövande och sin sociala kompetens. Om han på något sätt brusat upp på det sätt du beskriver måste det ha berott på omständigheter som du kanske själv bidragit till.

När det gäller Kustbevakningens övervakning och sjöfyllerikontroller bedömer jag inte att den är speciellt nitisk, eller inriktad. Men när man utsätts för en kontroll kan det kanske uppfattas så. Kustbevakningen rapporterar exempelvis betydligt fler fiskebrott än sjöfylleribrott.  

Jag beklagar att du känner att du blivit dåligt bemött av vår personal, det var säkert inte tjänstemännens avsikt. Jag hoppas också att jag lyckats förklara de frågor som du ställt i ditt mejl.

Avslutningsvis önskar jag dig en fortsatt skön sommar.

Med vänlig hälsning

Lars Langman

Stabschef / Chief of staff

Region Nordost / Region Northeast

Besöksadress: Ljusslingan 26, Hammarby Sjöstad

Post: BOX 92028

         120 06  Stockholm

Tel . + 46 (0)8-578 975 22


Click me

Viktig artikel

Lag utan legitimitet.
Professorer DN debatt.
-Frågan blir inte längre om var och en är nykter nog för sin syssla utan om någon har 0,2 promille! Det blir legitimt – formellt faktiskt ett åliggande – att kontrollen utsträcks till snart sagt envar som kan ha en roll för säkerheten ombord. Ska lagen tillämpas som den är skriven får vi alla räkna med påhälsning och blåsning ombord. 

(LÄNK) 

Senaste nytt!

Efter sommaren 2017 är det så pass mycket om lagen som händer och publiceras.
Mediaartiklar hamnar nu i "mediaarkivet". länk

17.06.04. GP. Så till lagstiftarna: utvärdera, som ni lovat! Och när ni fått svart på vitt att lagen är baserad på moralism och klåfingrighet snarare än på fakta - "ombestäm er!".


16.07.28. GP. Allt kan inte lösas med lagstiftning.
Innan vi ropar på lagstiftning, bör vi dock fundera på om det problem vi vill lösa är värt priset. Moraliska menings-
skiljaktigheter och brist på moraliskt ansvarstagande kan inte lagstiftas bort. De kan bara undertryckas till ett ganska högt pris.


16.07.23. Justitiedep. krav på KBV kräver att 0,2-lagen utvärderas.
Nu ställs press på utvärderingen!


16.07.23. Aftonbladet/KBV: "käkar du godis till sjöss? Du kan åka dit för sjöfylleri.
Inte helt bekymmersfritt för KBV att vara pralinpoliser


16.06.21. En skål för friheten!
"Men vi som inte vill bli räddade, vad ska vi göra? Det blir allt svårare att låsa dörren. För folkhälsopolisiära verksamheten har nu som ett zombievirus tagit sig in i Rosenbad"


16.05.03. KBV drar nitlott, hovrätten friar!
Rättsväsendet som var emot lagen friar hellre än fäller


16.05.03. Artikel Skärgården
Politikerna vägrar svara även denna debattör, ger därmed kritikerna mot lagen indirekt rätt!


16.05.02 Båfolkets nyhetsbrev
Hade 0,2, hamnar i en vansinneskarusell med KBV som ger sig på samtliga ombord. 22.000 i böter! 


16.03.14. Stig-Björn Ljunggren
(...) rodde (...) fick 30.000 i böter för sjöfylleri.


16.02.25. Steffo Törnqvist Nyhetsmorgon
Höj promillegränsen på sjön.


15.12.30. Tidningen Skärgården
Båtfolket: 0,2 på sjön är som 0,2 på övergångsställe.


15.12.19. Tidningen Skärgården
Eva Lindh (S) försvarar lagen med att hitta på.


15.11.13. Tidningen Skärgården 
Nej igen till översyn

 


15.11.04. Lagen debatteras
S politiker tar ut svängarna i talarstolen


15.10.11. KBV tar i från golvet!
Kort film.


15.10.02. Ulf Brunnberg till attack
Det är förjävligt att våra förtroendevalda inte har något som helst förtroende för oss


15.09.12. Ulf Elfving till attack
Politiker - titta på den rigida sjöfyllerilagen


15.08.27. ARTIKEL BÅTFOLKET
Kattens lek med råttan


15.08.09. SUNDSVALLS TIDNING 

ABSURD LAGSTIFTNING!


15.08.04. ARTIKEL BÅTFOLKET 

KBV, SPRITPOLISEN!


15.07.21. MITTI tidningarna
Denna artikel fick enorm spridning, även på internet


150428. Göran Gabrielsson i Expressen
Galet nykterhetskrav150427. (Sjö)-polisen leker katt och råtta, en pengafråga?
Trollingfiskade, 0,32 promille, 18 300kr i böter


150415. UTVÄRDERING NU I HÖST?
Kommer löftena att äntligen infrias?


150414. Nygammalt med SBU
Ordf. Bengt Gärde om sjöfyllerilagen


150324. Prof. M. Edenius
"Vi kan inte lagstifta bort riskerna med livet"


150312. Kritik mot KBV av Sjöfartstidningen
"SLÖSERI MED PENGAR"


Gammalt men "nytt"!
KMK OGILLAR LAGEN! IOGT ljuger


140923. Norska polisen säger NEJ till 0,2p på sjön !
"Lite olyckor med promille"


140911 Majoritet för översyn!
(S) nu bakom en översyn, visade sig vara enbart röstfiske!


Tidn. Skärgården
10meter i 3 knop kostade 25.000kr
på KBV´s anmodan!


Tidn. Skärgården
Skrämseltaktik av polis och KBV
till att bli absolutister!


Båtnytt idiotförklarar
BÅTSVERIGE!


Tidigare ""senaste nytt"

Klicka här