Var står partierna i frågan inför valet? Svar får du här.

Ligg på politiker/partier nu inför valet du med, viktigt.

Detta är skickat till samtliga partier:

- Då är det dags att igen inventera var inför valet partierna står med promillelagen på sjön som av Transportstyrelsen och annan expertis redan är utvärderad.

Där har man slagit fast att lagen löser ingenting men leder till onödig nykriminilasering och resursslöseri.

CU har gjort ett tillkännagivande att lagen ska utvärderas fast den redan är utvärderad nu efter åtta år som den funnits.

Kritiken mot lagen är stor och vilar på saklighet. Bland annat har Sveriges tre största båtorganisationer tillskrivit regeringen med begäran om utvärdering men inget händer. Var står edert parti i frågan? Floskelsvar undanbedes.

Med vänlig hälsning

Ola Ljungberg
http://www.alltom02promillepasjon.se
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Först ut att svara var KD:
Bäste Ola
 
Stort tack för ditt mejl.
 
När sjöfyllerilagen infördes så tog man fäste på att båtliv hade så många likheter
med bilkörning så att samma promilleregler även skulle gälla för båtar.
Redan tidigare visste man om att antalet olyckor inom det spann av båtar som
sjöfyllerilagen omfattar är ytterst få. Det var inte heller alldeles självklart att en strikt
promillegräns skulle stärka säkerheten till sjöss. Det är också skäl som har framförts i
våra grannländer då de inte anslutit sig till vår lag.
Det har under de år som lagen verkat funnits ett missnöje bland skärgårdsbor.
En lag måste ha avsedd effekt, lagen har nu funnits i sju säsonger. Regeringen bör
därför utvärdera sjöfyllerilagen och se om lagen fått avsedd effekt.
 
Vänliga hälsningar
 
KRISTDEMOKRATERNA
Liberalerna:

Hej Ola,

tack för ditt mail.

Liberalerna har för närvarande inga planer att justera promillelagen till sjöss. Precis som du skriver var det så att när riksdagen fattade beslut om promillelagen bestämde man också att lagen skulle utvärderas. Liberalerna vill se resultatet av denna utvärdering innan vi bestämmer oss för att lagens behövs justeras.
 Med vänliga hälsningar,
Lars Granath
Utredare Trafik
---------------------------------------------------
Liberalernas parti- och riksdagskansli
Riksdagen, 100 12 Stockholm
www.liberalerna.se

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Moderaterna.  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hej Ola,

Moderaternas hållning är följande:

Sjöfyllerilagen har varit ikraft sedan 2010. Moderaterna anser därför att det är lämpligt att genomföra en utvärdering av dess effekter samt en översyn av eventuellt behov av ändringar i lagen. Vi har drivit igenom ett tillkännagivande om detta i riksdagen.

Bästa hälsningar,

Daniel

 _________________________

Daniel Carlsson-Mård

Politiskt sakkunnig (M)

Civilutskottet

Tel: 072-454 54 44

Mynttorget 1 Riksdagen

100 12 STOCKHOLM


Miljöpartiet  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Hej Ola!
Tack för ditt mejl!
Sjöfyllerilagen är nu under utvärdering (http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/sjofylleri_H501CU2 ) och Miljöpartiet inväntar den utvärderingen innan vi tar ytterligare ställning.
Allt gott! 


Vänliga hälsningar
Miljöpartiet de gröna

www.mp.se
Vänsterpartiet  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .
Noterbart är att partiet anser att populistiska lagar är bra. Huruvida frågorna i undersökningarna framställdes [som du frågar får du svar] tar inte V i beaktan, ej heller för samhällskostnaderna för denna populism.

Hej
 
Så här har vi sagt i riksdagen:
 
Anf. 78 LOTTA JOHNSSON FORNARVE (V): Fru talman! Den 1 juni 2010 utvidgades straffansvaret för sjöfylleri genom att det i sjölagen infördes en fast, nedre gräns på 0,2 promille alkohol i blodet. Lagen omfattar fartyg med en hastighet av minst 15 knop eller med ett skrov på minst 10 meter. Även straffet för grovt sjöfylleri utvidgades så att ansvar kan följa direkt vid en alkoholkoncentration på minst 1,0 promille. Jag är själv båtägare och älskar att vara ute på havet bland kobbar och skär i vår vackra skärgård. Vår båt omfattas visserligen inte av lagen eftersom den både är lite för liten och lite för långsam, men trots det skulle jag eller min man aldrig komma på tanken att köra båt under påverkan av alkohol eller andra droger. Vi vill känna oss säkra på sjön, och vi vill också att vår omgivning ska kunna känna sig säker.
Den som har tagit ett par glas kanske inte själv inser att hen är påverkad och har ett sämre omdöme. Då är det bra att det finns en tydlig lagstiftning. Vi har ansvar inte bara för vår egen utan även för vår omgivnings säkerhet. Jag tror att sjöfyllerilagen har bidragit till att få många att tänka till och planera sin vistelse på sjön så att det går att kombinera ett härligt båtliv med nykter båtkörning.
Antalet fritidsbåtar har ökat under senare år och uppskattas till omkring 750 000 eller fler. Till detta kommer fritidstrafik med utländska båtar i svenska vatten. Fritidsbåtarna är dessutom generellt större och snabbare i dag än tidigare. Reaktionsförmågan sänks vid alkoholkonsumtion, och har du en snabb båt hinner du kanske inte reagera i tid för att undvika en olycka.
Detta visar till exempel Transportstyrelsens senaste båtlivsundersökning från 2015, där 88 procent av de tillfrågade var positiva till lagen. Detta visar till exempel Transportstyrelsens senaste båtlivsundersökning från 2015, där 88 procent av de tillfrågade var positiva till lagen. 

Hej
 
För 8 år sedan föreslogs ett tillkännagivande av Vänsterpartiet. Då satt inte Vänsterpartiet i regeringen. Det gör vi inte nu heller.
Däremot har vi sedan 4 år ett budgetsamarbete med regeringen. Sjöfyllerilagen ligger utanför budgeten. I denna fråga har vi inget direkt
inflytande över regeringens hantering av frågan.
Att vi har folkligt stöd för vår linje är inget problem för oss.
Det är dock inte det enda argumentet.
 
Att sjöfylleriet minskar är positivt anser vi.
En utvärdering är bra, vi kan då justera lagstiftningen om utvärderingen ger goda argument för detta.
 
(utdraget från riksdagsprotokollet är från debatten november 2017)
 
Mvh
Gustav
 
Med vänlig hälsning
Vänsterpartiets kansli
-------------------------
Ovanstående skickades till V:s Gustav med frågan om det fanns några synpunkter/justeringar. Svaret:
Hej
 
Jag har inga synpunkter.
 
Mvh
Gustav
Sverigedemokraterna  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Hej Ola,
Tack för din fråga, se vårt svar nedanför.
 
Kort svar:
Vi står bakom kravet på utvärdering och avvaktar den utvärderingen innan nya ställningstagande.
---
Vänligen
Deniz Norgren
Informationssekreterare
Sverigedemokraterna


Nu i detta valår är det viktigt att partier/politiker blir uppvaktade. Här kan du göra det smidigt. LÄNK

 


 
Click me

Viktig artikel

Lag utan legitimitet.
Professorer DN debatt.
-Frågan blir inte längre om var och en är nykter nog för sin syssla utan om någon har 0,2 promille! Det blir legitimt – formellt faktiskt ett åliggande – att kontrollen utsträcks till snart sagt envar som kan ha en roll för säkerheten ombord. Ska lagen tillämpas som den är skriven får vi alla räkna med påhälsning och blåsning ombord. 

(LÄNK) 

Senaste nytt!

Efter sommaren 2017 är det så pass mycket om lagen som händer och publiceras.
Mediaartiklar hamnar nu i "mediaarkivet". länk

17.06.04. GP. Så till lagstiftarna: utvärdera, som ni lovat! Och när ni fått svart på vitt att lagen är baserad på moralism och klåfingrighet snarare än på fakta - "ombestäm er!".


16.07.28. GP. Allt kan inte lösas med lagstiftning.
Innan vi ropar på lagstiftning, bör vi dock fundera på om det problem vi vill lösa är värt priset. Moraliska menings-
skiljaktigheter och brist på moraliskt ansvarstagande kan inte lagstiftas bort. De kan bara undertryckas till ett ganska högt pris.


16.07.23. Justitiedep. krav på KBV kräver att 0,2-lagen utvärderas.
Nu ställs press på utvärderingen!


16.07.23. Aftonbladet/KBV: "käkar du godis till sjöss? Du kan åka dit för sjöfylleri.
Inte helt bekymmersfritt för KBV att vara pralinpoliser


16.06.21. En skål för friheten!
"Men vi som inte vill bli räddade, vad ska vi göra? Det blir allt svårare att låsa dörren. För folkhälsopolisiära verksamheten har nu som ett zombievirus tagit sig in i Rosenbad"


16.05.03. KBV drar nitlott, hovrätten friar!
Rättsväsendet som var emot lagen friar hellre än fäller


16.05.03. Artikel Skärgården
Politikerna vägrar svara även denna debattör, ger därmed kritikerna mot lagen indirekt rätt!


16.05.02 Båfolkets nyhetsbrev
Hade 0,2, hamnar i en vansinneskarusell med KBV som ger sig på samtliga ombord. 22.000 i böter! 


16.03.14. Stig-Björn Ljunggren
(...) rodde (...) fick 30.000 i böter för sjöfylleri.


16.02.25. Steffo Törnqvist Nyhetsmorgon
Höj promillegränsen på sjön.


15.12.30. Tidningen Skärgården
Båtfolket: 0,2 på sjön är som 0,2 på övergångsställe.


15.12.19. Tidningen Skärgården
Eva Lindh (S) försvarar lagen med att hitta på.


15.11.13. Tidningen Skärgården 
Nej igen till översyn

 


15.11.04. Lagen debatteras
S politiker tar ut svängarna i talarstolen


15.10.11. KBV tar i från golvet!
Kort film.


15.10.02. Ulf Brunnberg till attack
Det är förjävligt att våra förtroendevalda inte har något som helst förtroende för oss


15.09.12. Ulf Elfving till attack
Politiker - titta på den rigida sjöfyllerilagen


15.08.27. ARTIKEL BÅTFOLKET
Kattens lek med råttan


15.08.09. SUNDSVALLS TIDNING 

ABSURD LAGSTIFTNING!


15.08.04. ARTIKEL BÅTFOLKET 

KBV, SPRITPOLISEN!


15.07.21. MITTI tidningarna
Denna artikel fick enorm spridning, även på internet


150428. Göran Gabrielsson i Expressen
Galet nykterhetskrav150427. (Sjö)-polisen leker katt och råtta, en pengafråga?
Trollingfiskade, 0,32 promille, 18 300kr i böter


150415. UTVÄRDERING NU I HÖST?
Kommer löftena att äntligen infrias?


150414. Nygammalt med SBU
Ordf. Bengt Gärde om sjöfyllerilagen


150324. Prof. M. Edenius
"Vi kan inte lagstifta bort riskerna med livet"


150312. Kritik mot KBV av Sjöfartstidningen
"SLÖSERI MED PENGAR"


Gammalt men "nytt"!
KMK OGILLAR LAGEN! IOGT ljuger


140923. Norska polisen säger NEJ till 0,2p på sjön !
"Lite olyckor med promille"


140911 Majoritet för översyn!
(S) nu bakom en översyn, visade sig vara enbart röstfiske!


Tidn. Skärgården
10meter i 3 knop kostade 25.000kr
på KBV´s anmodan!


Tidn. Skärgården
Skrämseltaktik av polis och KBV
till att bli absolutister!


Båtnytt idiotförklarar
BÅTSVERIGE!


Tidigare ""senaste nytt"

Klicka här