Snabbfakta och "se upp!"

Begär ett protokoll om du blivit blåst! Du har lagen på din sida, och mycket mer.

 

Grundinfo:
4 § Den som framför ett fartyg, som med motordrift kan framföras med en hastighet om minst femton knop eller som har ett skrov med en största längd av minst tio meter, efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i så stor mängd att alkoholkoncentrationen under eller efter färden uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 milligram per liter i utandningsluften, döms för sjöfylleri till böter eller fängelse i högst sex månader. Det som föreskrivs om den som framför ett fartyg gäller även den som i övrigt på ett sådant fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss.

För sjöfylleri döms också den som framför ett fartyg eller i övrigt på ett fartyg fullgör en uppgift av väsentlig betydelse för säkerheten till sjöss och då är så påverkad av alkoholhaltiga drycker eller något annat medel att det kan antas att han eller hon inte kan utföra uppgiften på ett betryggande sätt. Lag (2010:297)  (länk).
-
I ett antal domar så verkar domstolarna inte döma någon annan än den som håller i rodret men detta utgör ingen garanti att lagen inte tillämpas som den är skriven.MAYDAY ELLER PANPAN!
Om du åker ut på ett nödklassat
 larm med 0,2 promille innanför flytvästen så är det mycket viktigt att du till JRCC meddelar att du är på väg till den nödställde. Annars löper du stor risk bli en "fyllerist". Detta har hänt!
Polisen ansåg att förklaringen - på väg mot den nödställdes position - var en bortförklaring! 


 

DIN RÄTTIGHET ÄR ATT FÅ ETT BLÅSPROTOKOLL OAVSETT UTSLAG! KRÄV DET PÅ PLATS!. (länk)

På tisdagskvällen klockan 17.20 blev jag stoppad av polisen i Mohed. Jag tycker det är jättebra att de är ute efter vägarna och kollar bilisterna, men jag blev mycket besviken på polisernas bemötande i Mohed. Provet var negativt = ingen alkohol i utandningsluften. Då jag bad om protokoll av undersökningen svarade polisen: "Skojar du?"

Jag visade då en kopia av lagtexten (Lag om ändring i lagen om alkoholutandningsprov (1976:1090 från 1/7 2009). Där står: Om den undersökte begär det ska protokoll föras vid provtagningen och bevis om utförd åtgärd utfärdas.

Efter att ha uppvisat aktuell lagtext blev jag kallad Vrespelle och polismannen avvek för att utfärda begärt protokoll efter att i affekt rivit åt sig körkortet. Efter en stund dyker en helt annan polisman upp och spelar Allan och vill veta vad jag ska ha protokollet till. Jag svarar att det behöver jag inte upplysa om, varvid han upprepar frågan tre gånger och talar om att han minsann varit polis i 35 år och vet vad som gäller och att den aktuella lagtexten bara är en rekommendation som polisen tillämpar som den vill!

Han försöker dessutom provocera mig att säga att han inte följer svensk lag men då inte detta lyckas slänger han igen bildörren och försvinner. Så småningom kommer den ursprunglige polismannen tillbaka med körkortet och ett protokoll.

Vrespelle

Svar direkt

Det är helt korrekt att Lagen om alkoholutandningsprover ger den som undersöks rätt att begära ut protokoll och bevis på utförd åtgärd. Alla som kommer i kontakt med polisen har också rätt till ett bra bemötande och vi beklagar att insändarskribenten upplever att så inte varit fallet den här gången. Inom polisen jobbar vi ständigt med bemötandefrågor och vår kontakt med allmänheten, för att bibehålla ett högt förtroende och ha bra kontakt med medborgarna som vi är till för.

Lars Lindeberg

insatsledare Polisen

Så skriv ut denna lagtext och ta med dig - både på land och på sjön (länk)Kortfattat och övrigt.

Internationellt på sjön gäller 0,8p Jämförelser: 0,8p i UK i biltrafiken. Tyskland 0,5p på autobahn. Ca 50%  av autobahn har fri fart. källa wiki.  (Trots de höga hastigheterna på Autobahn är olyckstalen och antalet skadade och döda anmärkningsvärt låga. Källa.) Kommersiella piloter i USA max 0,4p. källa båtfolket.se vitbok.

Finland rör inte sin 1promille gräns.

Norge sänker inte, kvarstår på internationell nivå 0,8p. Finland behåller 1p. "Onödigt skapa brottslingar"


Olyckorna på sjön med eller utan alkohol är så få att det inte är mätbart, 0,0000x%.

Den är ingen ny lag, utan en sjöregel infogad i en lag vi alltid haft och har än idag. Sjöfylleri har aldrig varit tillåtet.

I Sverige på sjön, 0,2promille, d.v.s ca 33cl starköl för samtliga ombord som utgör "en väsentlig sjösäkerhetsmässig uppgift". Vad det är står inte i lagtexten utan ska avgöras av domstol.

Lagen har aldrig handlat om ökad sjösäkerhet. Därom vittnar bl.a Sv.Livräddningssällskapet och Ulf Hallström, tidigare chef för sjöräddning samt kammarrätten i Stockholm : ter sig som ett nykterhetspolitiskt förslag.

Fallet Thure som gav sin sin hustru som körde båten ett råd blev haffad och inbogserad. Thure blev frikänd.
Fallet Anders som blev utsatt för vädrets makter. Skulle omförtöja. Han låg något över gränsvärdet 0,2.
Det resulterade i 12 mil, 3 poliser, för att konstatera att Anders hade 0,28promille!
Frikänd i Tingsrätten, men i Hovrätten ändrade sjöpolisen sin utsago, fälld. (Se fler artiklar här för fler "Thure"-fall")

Så här vansinnigt kan det även gå! Tre meter kostade 25.000kr på KBV's anmodan! Så se upp! (länk)


HD i en dom har sagt att omständigheterna måste vägas in. 

Man går således emot politikerna som jämställt båtar/bilar vilket innebär att man ska INTE acceptera böter på sjön då de är landböters bötesbeloppsnorm. Domstol ska avgöra från fall till fall där omständigheterna måste noggrant anges.
Ur tidningen Vi Båtägare


Saxat från SjörättsInstitutet:
-våra domstolar som polisen, kustbevakningen, åklagarmyndigheterna och inte minst de åtalade själva måste lägga ner orimligt mycket tid och arbete på dessa ur risk- och skadesynpunkt mestadels harmlösa förseelser. Någon motsvarighet till denna ansamling av struntmål har vi inte sett på något annat rättsområde och inte heller i något annat lands sjörätt.
-

Om du blir anmodad att lägga till bredvid KBV/polis så se upp.

KBV/Polis när de bordat har skador uppstått. Därför ombeds den de ska kontrollera att borda dem.
>>>Om detta skriver Båtliv sidan 8-9.<<<
Uppstår då det skador så blir den som ska kontrolleras vållande.
Hjälp heller inte till, någon ombord, med tampar, fendrar osv då det troligtvis är en sjösäkerhetsmässig uppgift.
FlipperMarin tar bl. a upp detta att många fått sina båtar skadade.

S.k "fyllechaffis" således absolut ingen garanti. (Det är inte som på land)
Sjöpolisen/gruppchef Fredrik Josefsson: Han berättar att poliserna märkt att det blivit vanligare med fyllechaufför, att man som på land låter någon vara nykter och köra gänget. På sjön är detta dock inte så enkelt då den som kör måste ha rätt kompetens och alla som utför en väsentlig uppgift för sjösäkerheten kan ställas till svars. Detta gör att ägaren kan dömas för sjöfylleri utan att köra båten./.
Det är således inte bara ägaren, alla ombord som kan bli bötfällda. Se även artikel " lag utan legitimitet".
Bötesspann 20.000-90.000kr. Det är inte bara experter som anser lagen är rättsosäker, även ett flertal politiker.


Det kan inte nog betonas

detta med ansvarig och de ombord som utför en väsentlig sjösäkerhetsmässig uppgift och att KBV/polis gör allt de kan för att haffa folk fast de nu pga av all kritik nu ger sken av att de inte fäller lagen som den är skriven. (LÄNK1, LÄNK2).

Observera SSRS-skepparens ord på SSRS Arizona på alltom02´s startsida: De är ute för att jaga folk och inte hjälpa folk. Det har ställt till det. 

Sjösportens samarbetsdelegation:
Däremot anser vi det inte vara motiverat eller främjande för sjösäkerheten med generella rutinmässiga alkoholutandningsprov. Till sjöss är det inte bara att vinka in eller borda en båt för att utröna vem som är befälhavare och sedan låta vederbörande blåsa för att på en skala se om han/hon är kompetent att föra båten. Så enkelt fastställs inte om en person är kompetent att vara befälhavare och eller att föra båten. Det är en av orsakerna till att vi har nuvarande lagstiftning och som hittills har visat sig fungera väl, när den tillämpas.


Se artikeln med Arizona, Uppmärksammade fall, samt att man nu gått ut med att vid ankardraggning kan man haffa folk, det finns det rättsfall på säger sjöpolisen men kan inte styrka det.. (Se artikel "öppet brev till sjöpolisen") Att lagen är rättsosäker vittnar experter och politiker om men det råder ingen tvekan om att jakten på att haffa oskyldiga med 2 poliskårer är närmast ursinnig. Om det ändå kunde gälla vardagsbrotten. (relaterad artikel G.W Persson)
prop. 1994/95:23, s23 s. 52fRiksdagen ställde sig bakom regeringens uttalanden och underströk för sin del att kriminalisering som metod för att försöka hindra överträdelser av olika samhällsnormer bör användas med försiktighet.


 

Click me

Båtfolket.se

BÅTFOLKETS SENASTE NYHETSBREV, 23.

Interpellation mellan Maria Stockhaus (M) och Justitieminister Morgan Johansson den 3 mars!

Videolänk


 

BÅTFOLKETS  NYHETSBREV 22.

"De som använder båten dagligen förstår varför intresset för båtliv sjunkit. Det är som om Kustbevakningen skulle stå utanför riksdagshuset med alkoholmätaren i handen och lagföra alla politiker som avnjutit ett glas vin i samband med riksdagens öppnande. Ska det vara så svårt att vara nykter? Allt blir fel."

 


 

Senaste nytt!

16.07.28. GP. Allt kan inte lösas med lagstiftning
Innan vi ropar på lagstiftning, bör vi dock fundera på om det problem vi vill lösa är värt priset. Moraliska menings-
skiljaktigheter och brist på moraliskt ansvarstagande kan inte lagstiftas bort. De kan bara undertryckas till ett ganska högt pris.


16.07.23. Justitiedep. krav på KBV kräver att 0,2-lagen utvärderas!
Nu ställs press på utvärderingen!


16.07.23. Aftonbladet/KBV: "käkar du godis till sjöss? Du kan åka dit för sjöfylleri.
Inte helt bekymmersfritt för KBV att vara pralinpoliser


16.06.21. En skål för friheten!
"Men vi som inte vill bli räddade, vad ska vi göra? Det blir allt svårare att låsa dörren. För folkhälsopolisiära verksamheten har nu som ett zombievirus tagit sig in i Rosenbad"


16.05.03. KBV drar nitlott, hovrätten friar!
Rättsväsendet som var emot lagen friar hellre än fäller


16.05.03. Artikel Skärgården
Politikerna vägrar svara även denna debattör, ger därmed kritikerna mot lagen indirekt rätt!


16.05.02 Båfolkets nyhetsbrev
Hade 0,2, hamnar i en vansinneskarusell med KBV som ger sig på samtliga ombord. 22.000 i böter! 


16.03.14. Stig-Björn Ljunggren
(...) rodde (...) fick 30.000 i böter för sjöfylleri.


16.02.25. Steffo Törnqvist Nyhetsmorgon
Höj promillegränsen på sjön.


15.12.30. Tidningen Skärgården
Båtfolket: 0,2 på sjön är som 0,2 på övergångsställe.


15.12.19. Tidningen Skärgården
Eva Lindh (S) försvarar lagen med att hitta på.


15.11.13. Tidningen Skärgården 
Nej igen till översyn

 


15.11.04. Lagen debatteras
S politiker tar ut svängarna i talarstolen


15.10.11. KBV tar i från golvet!
Kort film.


15.10.02. Ulf Brunnberg till attack
Det är förjävligt att våra förtroendevalda inte har något som helst förtroende för oss


15.09.12. Ulf Elfving till attack
Politiker - titta på den rigida sjöfyllerilagen


15.08.27. ARTIKEL BÅTFOLKET
Kattens lek med råttan


15.08.09. SUNDSVALLS TIDNING 

ABSURD LAGSTIFTNING!


15.08.04. ARTIKEL BÅTFOLKET 

KBV, SPRITPOLISEN!


15.07.21. MITTI tidningarna
Denna artikel fick enorm spridning, även på internet


150428. Göran Gabrielsson i Expressen
Galet nykterhetskrav150427. (Sjö)-polisen leker katt och råtta, en pengafråga?
Trollingfiskade, 0,32 promille, 18 300kr i böter


150415. UTVÄRDERING NU I HÖST?
Kommer löftena att äntligen infrias?


150414. Nygammalt med SBU
Ordf. Bengt Gärde om sjöfyllerilagen


150324. Prof. M. Edenius
"Vi kan inte lagstifta bort riskerna med livet"


150312. Kritik mot KBV av Sjöfartstidningen
"SLÖSERI MED PENGAR"


Gammalt men "nytt"!
KMK OGILLAR LAGEN! IOGT ljuger


140923. Norska polisen säger NEJ till 0,2p på sjön !
"Lite olyckor med promille"


140911 Majoritet för översyn!
(S) nu bakom en översyn, visade sig vara enbart röstfiske!


Tidn. Skärgården
10meter i 3 knop kostade 25.000kr
på KBV´s anmodan!


Tidn. Skärgården
Skrämseltaktik av polis och KBV
till att bli absolutister!


Båtnytt idiotförklarar
BÅTSVERIGE!


Tidigare ""senaste nytt"

Klicka här