Status om den utlovade utvärderingen, löften om sådan.

Utvärderingen trixades bort för tredje gången av Civilutskottet...

...med samma favorit i repris - "att regeringen noga följer frågan"-  vilket denna regering inte heller gör.  (Se Szyber nedan) Om debatten den 4 november där Maria Abrahamsson (M) ifrågasätter om Anders Ygeman (S) inte sviker även löftet som gavs vid valet att utvärdera.  

Båtfolket.se i sitt nyhetsbrev beskriver Civilutskottets buskisteater, klicka på aporna (som återfinns i deras nyhetsbrev om detta)Från ordförande i civilutskottet 29 mar 2015 kl. 12:44 skrev Caroline Szyber < Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. >:

-Frågan kommer upp först i höst i riksdagen som jag förstått  det men en utvärdering är på sin plats. 

VIKTIG LÄNK! SZYBER INFORMERAT " REGERINGEN VILL INTE så nu tittar vi i Kd själva på frågan".

(<-klicka på bilden)

REGERINGEN TIGER OM SJÖFYLLERILAGEN


2016-04-28.

Insändare av Bengt Erlandsson som ställde fem frågor till civilutskottet (CU)
Av samtliga ledamöter inom CU svarade endast två. Klicka på loggan för länk


 Från förra hackade Alltom02´s röstningar.
(S) Suzanne Svensson har sått första fröet för att utvärderingen inte ska komma till stånd. 
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


 Därefter...


 


 

LÖFTEN OM UTVÄRDERING.
Folkpartiet liberalerna ansåg att en utvärdering som helt självklar.
14.01.21. 
"I motionerna föreslås tillkännagivanden om att en utvärdering bör göras av bestämmelserna om sjöfylleri i sjölagen från 2010. Som redovisats ovan uttalade utskottet i lagstiftningsärendet från 2010 att det alltid är angeläget att beslutad lagstiftning följs upp och utskottet förutsatte att det skulle ske även beträffande de nya bestämmelserna om sjöfylleri. Utskottet har således inte någon annan uppfattning än motionärerna och utgår från att regeringen noga följer frågan."Debatt riksdagen 14.01.29. Betänkande 2013/14 CU12. Behandling av motioner om krav på uppföljning.
Precis som (M) Maria Abrahamsson säger så fattar hon inte hur man kan hålla med de som motionerat i civilutskottet med bifall, men ändå röstar ned motionerna.
Än fler löften att utvärdera
källor: Kammarens protokoll CU 14 (länk) samt CU 13 (länk)

MP I CU14 anförande 3, Jan Lindholm MP:

En tydlig signal från politiken borde vara att detta ska följas upp. Jag vet inte om det är vanligt, men jag har hört företrädare för båtfolket säga: Nu kommer man att anpassa sin båtstorlek till regelverket. Jag hoppas att det inte är så många som tänker så, men om det är många som gör det och om vi inte når målen om ökad sjösäkerhet kommer många att bli besvikna om vi sedan ändrar reglerna om ett antal år när vi har följt upp det hela. Jag tror att det är bra att redan från början säga att en uppföljning kan leda till en justering av reglerna. Jag tror att det är viktigt när man ändå utgår från en utredning som har gjort en analys av vad som är en rimlig gräns för de sjöfartyg som ska omfattas av regelverket.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
KD i CU14: anf. 15, Yvonne Andersson, KD:

När vi tar steg i rätt riktning behöver ni väl inte kritisera det bara för att ni tror att vi, när vi nu tar detta steg, inte kommer att följa upp lagen, inte kommer att utvärdera vad som händer, inte kommer att ta några konsekvenser. Det låter så korkat att jag måste få säga det en gång för alla. Då kan ni skriva: Om vi vinner valet river vi upp den här lagstiftningen,  och så ser vi till att det blir en utredning när vi kopplar ihop det med behörighetsbevisen på sjön.//

 Alltom02´s not: KD har i email-växling sagt att man bryter detta löfte om utvärderingen

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CU 14, anförande 10 av Lars Tysklind (FP)

Den reservation som finns från den rödgröna oppositionen är på punkt 2 och handlar om uppföljning. Precis som Lennart Pettersson var inne på känns den på ett sätt ganska irrelevant, för det är ju ganska självklart att all lagstiftning ska följas upp.  Skulle vi hålla på att reservera oss på det sättet får vi skicka med en reservation i varje lagstiftningsärende.  Vi måste ju ändå utgå från att fattar man en ny lag måste man även följa upp att den fungerar....

Som jag sade tidigare kommer all lagstiftning att följas upp.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CU14: 

Avsikten måste vara att lagstiftningen fångar in de fartyg där riskerna för trafiksäkerheten är påtagliga om de framförs under alkoholpåverkan. 
Vi menar därför att regeringens förslag om vilka fartyg som ska omfattas av den nya lagstiftningen måste följas upp och utvärderas för att säkerställa att lagstiftningen ger en ökad sjösäkerhet.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

OBS! CU 14 2009/10: Man avslår lagen då det inte finns ett krav på att den inte följs upp! (länk)

Uppföljning
Utskottets förslag i korthet

Riksdagen avslår motionsyrkanden med krav på ett tillkännagivande om att den nya lagstiftningen bör följas upp.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2009/10:C7, (motion)

Uppföljning krävs för att garantera sjösäkerheten.
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av utvärdering av effekterna av den nya lagstiftningen om sjöfylleri.Det gäller vilka fartyg som ska omfattas av den föreslagna nya lagstiftningen måste följas upp och utvärderas för att säkerställa att lagstiftningen ger en ökad sjösäkerhet.

Avsikten måste vara att lagstiftningen fångar in de fartyg där riskerna för trafiksäkerheten är påtagliga om de framförs under alkoholpåverkan. Vi menar därför att regeringens förslag till vilka båtar som ska omfattas av den nya lagstiftningen måste följas upp och utvärderas för att säkerställa att lagen ger en ökad sjösäkerhet.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dir nr: 2005:145 Departement: Justititedep. Rubrik: Tilläggsdirektiv.

Beslut vid regeringssammanträde den 15 december 2005. Behovet av en översyn

Sammanfattning av uppdraget

Vad som i sammanhanget måste beaktas är om en sådan ny uppgift skulle innebära ett önskvärt resursutnyttjande av myndigheterna (KBV) i förhållande till deras huvudsakliga arbetsuppgifter och primära ansvarsområden. Vidare måste det vägas in i bedömningen huruvida det skulle vara kostnadseffektivt att utbilda och utrusta myndigheterna att utföra denna arbetsuppgift.

Vid övervägandena bör beaktas - utöver frågan om kostnadseffektivitet - att alkoholutandningsprov utgör en ingripande åtgärd som måste ske på ett rättssäkert sätt som värnar den personliga integriteten.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

motion C6 av Egon Frid m.fl. (v) föreslås ett tillkännagivande om behovet av en utvärdering av effekterna av den föreslagna nya lagstiftningen om sjöfylleri (yrkande 3).

Utskottets ställningstagande

Enligt utskottets mening är det alltid angeläget att beslutad lagstiftning följs upp, och förutsätter att så kommer att ske även i detta fall.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Det finns även epost skickat  till alltom02 från politiker med löften om utvärdering:

Oscar Wåglund, Folkpartiet 13Sept 2010:

Folkpartiet har i regeringen varit med och fattat beslut om promillelagen, och vi har inga planer på att riva upp lagen. 

Nu måste den prövas under kommande mandatperiod och därefter får man se vilka effekterna blir.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(S) Ulla Loord-Gynne skriver till alltom02 den 25 febr 2011: 

Avsikten med en strängare lagstiftning måste vara att reglerna ska gälla de fartyg där riskerna för trafiksäkerheten är påtagliga om de framförs under alkoholpåverkan. 

Vi menar därför att regeringens förslag till vilka båtar som ska omfattas av den nya lagstiftningen måste följas upp och utvärderas för att säkerställa att lagen ger en ökad sjösäkerhet. 

En förnyad prövningav regelverket kan därefter behöva göras.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(M) 23 Mars 2011 (M´s anonyme Carl)

Hej igen Ola, och tack för ditt mejl.

Se tidigare svar.

"Utskottets ställningstagande

Enligt utskottets mening är det alltid angeläget att beslutad lagstiftning följs upp, 

och förutsätter att så kommer att ske även i detta fall."

Med vänlig hälsning,

Carl

Politisk tjänsteman

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2010-11-30 så skrev Centerpartiet till alltom02..:"den nya sjöfyllerilagen behöva justeras när dess  effekter närmare har utvärderats". Anne Lennartsson,
Centerpartiets riksdagskansli. Centerpartiets årsstämma i Åre 2011. "verka för att lagen utvärderas"
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Margareta B Kjelln (M) Se över lagen: LÄNK

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ligg på partierna om att stå för vad de säger!

Kontakt med partiledningarna:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  


Click me

Viktig artikel

Lag utan legitimitet.
Professorer DN debatt.
-Frågan blir inte längre om var och en är nykter nog för sin syssla utan om någon har 0,2 promille! Det blir legitimt – formellt faktiskt ett åliggande – att kontrollen utsträcks till snart sagt envar som kan ha en roll för säkerheten ombord. Ska lagen tillämpas som den är skriven får vi alla räkna med påhälsning och blåsning ombord. 

(LÄNK) 

Senaste nytt!

Efter sommaren 2017 är det så pass mycket om lagen som händer och publiceras.
Mediaartiklar hamnar nu i "mediaarkivet". länk

17.06.04. GP. Så till lagstiftarna: utvärdera, som ni lovat! Och när ni fått svart på vitt att lagen är baserad på moralism och klåfingrighet snarare än på fakta - "ombestäm er!".


16.07.28. GP. Allt kan inte lösas med lagstiftning.
Innan vi ropar på lagstiftning, bör vi dock fundera på om det problem vi vill lösa är värt priset. Moraliska menings-
skiljaktigheter och brist på moraliskt ansvarstagande kan inte lagstiftas bort. De kan bara undertryckas till ett ganska högt pris.


16.07.23. Justitiedep. krav på KBV kräver att 0,2-lagen utvärderas.
Nu ställs press på utvärderingen!


16.07.23. Aftonbladet/KBV: "käkar du godis till sjöss? Du kan åka dit för sjöfylleri.
Inte helt bekymmersfritt för KBV att vara pralinpoliser


16.06.21. En skål för friheten!
"Men vi som inte vill bli räddade, vad ska vi göra? Det blir allt svårare att låsa dörren. För folkhälsopolisiära verksamheten har nu som ett zombievirus tagit sig in i Rosenbad"


16.05.03. KBV drar nitlott, hovrätten friar!
Rättsväsendet som var emot lagen friar hellre än fäller


16.05.03. Artikel Skärgården
Politikerna vägrar svara även denna debattör, ger därmed kritikerna mot lagen indirekt rätt!


16.05.02 Båfolkets nyhetsbrev
Hade 0,2, hamnar i en vansinneskarusell med KBV som ger sig på samtliga ombord. 22.000 i böter! 


16.03.14. Stig-Björn Ljunggren
(...) rodde (...) fick 30.000 i böter för sjöfylleri.


16.02.25. Steffo Törnqvist Nyhetsmorgon
Höj promillegränsen på sjön.


15.12.30. Tidningen Skärgården
Båtfolket: 0,2 på sjön är som 0,2 på övergångsställe.


15.12.19. Tidningen Skärgården
Eva Lindh (S) försvarar lagen med att hitta på.


15.11.13. Tidningen Skärgården 
Nej igen till översyn

 


15.11.04. Lagen debatteras
S politiker tar ut svängarna i talarstolen


15.10.11. KBV tar i från golvet!
Kort film.


15.10.02. Ulf Brunnberg till attack
Det är förjävligt att våra förtroendevalda inte har något som helst förtroende för oss


15.09.12. Ulf Elfving till attack
Politiker - titta på den rigida sjöfyllerilagen


15.08.27. ARTIKEL BÅTFOLKET
Kattens lek med råttan


15.08.09. SUNDSVALLS TIDNING 

ABSURD LAGSTIFTNING!


15.08.04. ARTIKEL BÅTFOLKET 

KBV, SPRITPOLISEN!


15.07.21. MITTI tidningarna
Denna artikel fick enorm spridning, även på internet


150428. Göran Gabrielsson i Expressen
Galet nykterhetskrav150427. (Sjö)-polisen leker katt och råtta, en pengafråga?
Trollingfiskade, 0,32 promille, 18 300kr i böter


150415. UTVÄRDERING NU I HÖST?
Kommer löftena att äntligen infrias?


150414. Nygammalt med SBU
Ordf. Bengt Gärde om sjöfyllerilagen


150324. Prof. M. Edenius
"Vi kan inte lagstifta bort riskerna med livet"


150312. Kritik mot KBV av Sjöfartstidningen
"SLÖSERI MED PENGAR"


Gammalt men "nytt"!
KMK OGILLAR LAGEN! IOGT ljuger


140923. Norska polisen säger NEJ till 0,2p på sjön !
"Lite olyckor med promille"


140911 Majoritet för översyn!
(S) nu bakom en översyn, visade sig vara enbart röstfiske!


Tidn. Skärgården
10meter i 3 knop kostade 25.000kr
på KBV´s anmodan!


Tidn. Skärgården
Skrämseltaktik av polis och KBV
till att bli absolutister!


Båtnytt idiotförklarar
BÅTSVERIGE!


Tidigare ""senaste nytt"

Klicka här